Kalite Politikası

Kuruluşumuzun kalite politikası üst yönetim tarafından;

  • Kuruluşumuzun amacına uygunluğu,
    Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesi,
    Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturması