Arşiv İmhası

Kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin arşivleri ve tekrar kullanımının önlenmesi amacıyla ambalajların ve çeşitli yazılı belgelerin kontrollü imhası yapılmaktadır.