Kaynakta Ayrı Toplama

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kağıt-karton, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıklarının  kaynağında evsel nitelikli atıklardan  ayrı olarak toplanması gerekmektedir.

Şirketimiz, kaynağında ayrı toplama sisteminin ülkemizde sürdürülebilir bir çalışma olmasını amaçlamaktadır. Bu konuda protokollerimiz olan ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde kaynakta ayrı toplama projesini yürütmektedir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı uygulama planları kapsamında belediye sınırları içindeki  konutlarda, okullarda, işyerlerinde, organize sanayi bölgeleri ve dışındaki fabrikalara ambalaj atıklarının toplama ve ayırma organizasyonunu gerçekleştirmektedir.

Konutlarda bilgilendirme çalışmaları yaparak,ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi için mavi poşetler,geri dönüşüm kutuları ve kumbaraları dağıtmıştır. Okullarda düzenli olarak çevre ve geri dönüşüm hakkında eğitimler vermektedir.Hizmet verdiği ilçelerde özel donanımlı araçlarla anons sistemiyle toplama yapılmaktadır.

Fabrika ,işyerleri,depolar,satış noktaları gibi tedarik noktalarında atık yönetim planlarının oluşturulmasında bilgilendirme yaparak, ambalaj atıklarını konteynır sistemiyle en modern şekilde toplamaktadır.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
Hizmet verdiğimiz belediyelerde kaynakta ayrı toplama çalışması için üniversite gençlerinden oluşan bilgilendirme ekibiyle her bir vatandaşın kapısı çalınıyor.Geri dönüşüm hakkında bilgi veren ekibimiz geri dönüştürülebilen ambalaj atıklarının biriktirilmesi için mavi poşetler dağıtıyor. Özel giydirilmiş anons sistemli araçlarla dolu mavi poşetler alınıyor ve boş mavi poşetler vatandaşlara tekrar veriliyor. Sistem bu şekilde tekerrür ederken,kaynakta ayrı toplama projesi gerçeklemiş ve halkımız bilinçlendirilmiş oluyor.

OKUL SEMİNERLERİ
23.09.2010 TARİH VE 41.00-02 SAYILI Valilik yazısına istinaden okullarda çevre ve geri kazanım eğitimleri uzman mühendislerimiz tarafından verilmektedir. Firmamız toplumdaki her bir bireyin küçük yaşlarda çevre bilincine sahip olması gerektiğine inanıyor ve bunun için ilk basamak olarak okulları görüyor. Okullarda atık yönetim sisteminin oluşturulması için ekipman ve teknik destek sağlıyor.