Geri Dönüşüm ve Faydaları

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir.
Artan nüfusla birlikte tüketim hızı ve hammadde ihtiyacı da artış göstermektedir. Bu durum sürdürülebilir ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır.
Kaynaklarımızın sınırsız olmadığını, eğer önlem almazsak kaynaklarımızı tüketeceğimizi unutmamalıyız!
Geri Dönüşümün Faydaları:
Çevresel kirliliğin azaltılması
Hammadde kullanımının azaltılması
Enerji tasarrufu
Geri dönüşüm sektörünün ekonomiye katkısı
Doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere bırakılması